VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là ai

Phần mềm giao dịch tiền thuật toán mang lại cho bạn khả năng trao đổi tự động với nhiều giao dịch 24/7.

Giao dịch

Nhiều chiến lược đầu tư. Chúng tôi có BB, EMA, SMA và DCA Strategies.

Cộng đồng

Cộng đồng trợ giúp tâm huyết. Chúng tôi có các nhóm Telegram ở nhiều thứ tiếng như: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Hà Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Lợi Nhuận

Lợi nhuận về tay kể cả khi đang ngủ. Hãy đi tìm xu hướng phát triển với chúng tôi.

TÍNH NĂNG CỦA GIAO DIỆN

ProfitTrailer - phần mềm giao dịch tự động

ProfitTrailer thích ứng với Windows, MacOS và Linux. Giao diện có thể được sử dụng với bất kì thiết bị nào kết nối được với mạng internet.

ProfitTrailer

Kiểm soát chung

Trang giao diện nơi bạn có thể xem số liệu thống kê về tài khoản của bạn như: số lượng lãi, thông số phần mềm, dòng tiền, vân vân.

Giao dịch tiềm năng

Nơi bạn có thể xem những đồng thuật toán có tiềm năng giao dịch lớn nhất, tuỳ theo điểu chỉnh cá nhân của bạn về ProfitTrailer.

Đồng tiền sở hữu

Đây là nơi bạn có thể xem số lượng của tất cả đồng tiền mà phần mềm đã mua. Nếu bạn nhìn thấy mình có các đồng tiền ở đây, có nghĩa là chúng đang sẵn sàng được bán.

Trung bình hoá chi phí

Một tính năng đặc biệt của phần mềm, nơi phần mềm tự động giúp đỡ bạn bán những đồng tiền khó bán với rủi ro thấp.

Lệnh chờ trong giao dịch

Nơi mà bạn có thể xem các lệnh chờ giao dịch. Tính năng của phần mềm cho phép bạn kiểm soát điều này.

Buôn bán

Đây là nơi bạn có thể xem số lượng tiền thuật toán được phần mềm bán ra. Đây là nơi các khách hàng yêu thích nhất khi được nhìn thấy số lượng lãi.

Tuỳ chỉnh

Hiện nay bạn có thể tự điểu chỉnh thông số phần mềm để phù hợp với nhu cầu bản thân.

Choose your Exchange

BASIC
35/month
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
BASIC
300/year
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
PRO
50/month
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
PRO
450/year
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
BASIC
35/month
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
BASIC
300/year
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
PRO
50/month
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
PRO
450/year
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
BASIC
35/month
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
BASIC
300/year
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
PRO
50/month
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
PRO
450/year
 • ProfitTrailer 2.0
  The Nr.1 Crypto Bot back with more
  Strategies and Features.
 • 24/7 Premium Support
 • Multiple Buy-Sell Strategies
 • Save/Load multiple Settings
 • Currency Switcher
 • Basic/Advanced Configs
 • Paper Trading
 • 16 Strategies
 • All Indicators
 • PT Notifications
 • PT Tracker
ProfitTrailer
THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG

ProfitTrailer
Truy cập trên mọi thiết bị internet

Hãy xem Live Demo
và hiểu thêm cách người dùng sử dụng phần mềm này.
Chúng tôi theo bám xu hướng!
Mật mã: superSecret

ỦNG HỘ

Cần giúp đỡ?

Cần giúp đỡ hoặc chỉ muốn tham gia Cộng đồng?

hoặc là

Đăng kí nhận thư

Đăng kí nhận thư từ chúng tôi để nhận được tin tức cập nhật
nhanh nhất và sớm nhất.